(Lutherin Epistolapostilla 1858, sivu 233)

- - -

Jakakaat omanne pyhäin tarpeeksi.

Tämä on varsin toiseksi käätty. Me pyydämme ja etsimme joka päivä pyhiä pitämään huolta meidän tarpeistamme; josta myös niin paljo säätämisiä ja alttareita ja pyhäin palvelusta tulee koko maailmaan: mutta pyhä Paavali opettaa meidän pitämään huolta pyhistä heidän tarpeissansa. Mutta me katsomme ylön niitä eläviä pyhiä, jotka meitä tarvitsevat, on meille siinä oikein tapahtunut, että menemme etsimään kuolleita pyhiä ja etsimme meidän tarpeitamme heidän tykönänsä. Pyhä Paavali tarkoittaa siis tässä pyhiä maan päällä, se on, kristityitä, ja kutsuu heitä pyhiksi, Jumalan Sanan ja armon kunniaksi, jonka kautta he ilman mitään töitä ovat uskossa pyhät. Sillä se olisi suuri Jumalan pilkka ja häväistys, jos kristitty kieltäisi olevansa pyhän; sillä sen kautta hän tunnustaisi ettei Kristuksen veri, Jumalan Sana, Henki eikä armo eikä Jumala itsekään olisi pyhä, jonka kaikki Jumala kuitenkin on käyttänyt ja kuluttanut hänen tähtensä, että hän olisi pyhä. Sen tähden kutsuu Pyhä Paavali vapaasti itsensä pyhäksi Kol.1:26, Eph.3:8: Minulle, joka kaikkein vähin pyhäin seassa olen, on tämä armo annettu j.n.e. Ja 1 Tim. 5: 10 tahtoo hän semmoisia leskiä, jotka ovat pyhäin jalkoja pesneet. Niin sanoo myös Ps. 86: 2: Kätke minun sieluni, sillä minä olen pyhä; ja pyhä Pietari 1 Epist. 1: 16 kertoo Moseksesta ja sanoo: Teidän pitää pyhät oleman, (sanoo Jumala,) sillä minä olen pyhä; että tämä sanainen pyhä Raamatussa niin muodoin ymmärretään ainoasti elävistä.

Mutta meillä on ollut muita kirjoja kuin Raamattu luettavana; sen tähden olemme me vietteliöittemme kautta joutuneet siihen laitettavaan nöyryyteen että kutsumme ainoasti kuolleita pyhiksi - - -