Varsinais-Suomessa on julkiset kokoukset toistaiseksi kielletty. Lue Turun kaupungin tiedote osoitteesta: www.turku.fi / 31/12 2021 Lauri

Tilaisuudet, tapahtumat kokoontumiset

Varsinais-Suomessa on kielletty henkilömäärästä riippumatta kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja ulkotiloissa. Päätökset ovat voimassa 16.-28.1.2022. (Lounais-Suomen aluehallintoviraston, AVI:n päätös 14.1.2022)

Päätöksessä kielletään edelleen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sekä sisätiloissa että ulkotiloissa. Lisäksi toimijat velvoitetaan yleisölle avoimissa tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa järjestämään toiminta niin, että osallistujat pystyvät välttämään lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Järjestelyistä on tehtävä kirjallinen suunnitelma, joka pidetään osallistujien nähtävillä tiloissa.

 

TIEDOKSI:

Koronapandemian vuoksi pidämme kokouksia verkossa kunnes palaamme taas normaalitilaan. Sekä Suomessa että Ruotsissa asuvat kristityt ovat osallistuneet aktiivisesti sekä saarnojen kuunteluun, että Jumalan sanan tutkintoihin, joita on pidetty sunnuntaisin ja juhlapyhinä jo vuoden ajan. Alkuvirsi, rukousten luku, virsi, rovasti Laestadiuksen puhtaan saarnan luku sekä suullinen saarna kestää tavallisesti noin 2 tuntia. Suullinen saarna tulkataan suomesta ruotsiksi tai päinvastoin. Sen jälkeen on ruokailutauko, ja kello 16.00 alkaa yhteinen Jumalan sanan tutkinto, joka kestää yleensä noin puolitoista tuntia (16-18). Lapsetkin ovat olleet innolla mukana ja pienimmätkin ovat vastanneet kysymyksiin.

Vaikka nämä etäkokoukset (distansmöten) ovatkin "kasvottomia" niin äänet ovat tutut, jolloin kuulijat tunnistavat puhujan äänestä. Useita edelläveisaajiakin on johtamassa virrenveisuuta vuorotellen. Kodeissa saattaa olla vieraitakin, jotka saavat olla mukana näissä kokouksissa.

***

FÖR KÄNNEDOM

På grund av koronapandemin håller vi Teams-möten på nätet tills vi återgår till det normala. De kristna i Finland och Sverige har aktivt varit med och lyssnat predikningar och rannsakning av Guds ord. Man har hållit dessa aktiviteter om sön- och helgdagar redan ett års tid. Inledningspsalmen, läsning av bön, psalmsång, läsning av en oförfalskad predikan av prosten Laestadius och psalmsång jämte en muntlig predikan i jämbredd med en bibeltext tar ungefär två timmar. Den muntliga predikan översätts från finska till svenska eller vice versa. Därefter har vi en paus för måltid. Klockan 16 börjar bibelstudier som tar ungefär två timmar (kl.16-18). Även barnen har ivrigt deltagit i dessa studier och till och med de yngsta har svarat på frågorna.

Fast dessa distansmöten har varit ”ansiktslösa” så är dock rösterna bekanta, då åhörarna har kunnat känna igen talaren av rösten. Flera försångare har turats om att leda psalmsången. I hemmen kan det finnas gäster som får vara med på dessa sammankomster.

***

INFORMATION

Because of the corona situation, our meetings are on internet until the situation is normal again. It has been like this for one year already. Christians living in Finland and Sweden participate actively, listening to sermons and studying the word of God. Meetings have been held every Sunday and on public holidays. It takes about two hours to sing an opening hymn, read the prayers, sing another hymn, read Dean Laestadius' pure sermon and have the oral sermon. The sermon is interpreted either from Finnish to Swedish or vice versa. After this there is a break for dinner. At 4 p.m. begins a united study of the word of God, which usually takes about one and half an hour. (16-18). Kids have also participated enthusiastically, and even the smallest have answered the questions.

Voices at these distance meetings are familiar so you can recognize who is speaking even though you cannot see the speaker. There are several hymn leaders alternately leading us to sing hymns. There may be guests in our homes, and they also have permission to join these meetings."